לכבוד יום המעשים הטובים שחל ה- 2/4 תלמידי הקבוצה האקטיביסטית "קרוב לבבות" והמורה שרי לוי מבקשים מההורים להתגייס לאירוח של תיירים המגיעים לאירוויזיון לארוחת ליל שישי. לפרטים נוספים נא לפנות לשרי לוי.
מסמך אורחות חיים
הישגי בית הספר
לוח מבחנים תשע"ט
למידה מרחוק בחירום
מצעד הספרים תשע"ט
תחומי דעת
מרחבי כיתות
אקטיביזם חברתי
תכנית התקשוב הבית ספרית.
דף קשר מורים - הורים
זהירות בדרכים
הנהגת הורים
תשלומי הורים תשע"ט
רשימת ספרים וציוד לשנת תשע"ט
מוודל עירוני
לוח חופשות וחגים
מסע ישראלי