הערך של חודש אדר הוא ערך הנתינה. יש הנותנים בשימחה- והשימחה שכרם (חליל ג'ובראן) פעמים רבות אנו ממעיטים בערכו של חיוך, מילה טובה, מחמאה אמיתית, או הפעולה הקטנה של דאגה לזולת- כל הדברים שבהם הפוטנציאל להפוך את החיים לטובים יותר. "נתינה" היא מן ערך שכזה שכל אחד מהצדדים מרוצה. כי כשמהלב נותנים בלי שום תנאים שני הצדדים מרגישים מיוחדים. זה שנתן מקיים מצווה נעלה וזה שקיבל חש איזו הקלה.
 
 
מסמך אורחות חיים
הישגי בית הספר
לוח מבחנים תשע"ט
למידה מרחוק בחירום
מצעד הספרים תשע"ט
תחומי דעת
מרחבי כיתות
אקטיביזם חברתי
תכנית התקשוב הבית ספרית.
דף קשר מורים - הורים
זהירות בדרכים
הנהגת הורים
תשלומי הורים תשע"ט
רשימת ספרים וציוד לשנת תשע"ט
מוודל עירוני
לוח חופשות וחגים
מסע ישראלי