חודש שבט מסמל צמיחה והתחדשות ומאיר בזרקור ערכים חשובים של אחריות אישית וסביבתית. ברוח "אהבת הטבע, איכות הסביבה והמדעים" אנו מסיימים את המחצית הראשונה, ביום שובר שיגרה- "חושבים מדע-חוקרים סביבה", יחד עם קהילת הורים-מומחים, ומופע גיא המדען. כל זאת, בתכנון ובארגון לידור ארואץ, וליאת רובין מוועדת קהילה של הנהגת הורים.

 
 
מסמך אורחות חיים
הישגי בית הספר
לוח מבחנים תשע"ט
למידה מרחוק בחירום
תחומי דעת
מרחבי כיתות
אקטיביזם חברתי
תכנית התקשוב הבית ספרית.
דף קשר מורים - הורים
זהירות בדרכים
"אופניר"- מרכז לרכיבה על אופניים
הנהגת הורים
תשלומי הורים תשע"ט
רשימת ספרים וציוד לשנת תשע"ט
מוודל עירוני
לוח חופשות וחגים
מסע ישראלי