היום נערך טקס הכרזת קבוצת "מנהיגים חברתיים" לשנה זו. בטקס נפרדו מקבוצת השנה שעברה והכריזו על קבוצת תשע"ט. את הטקס הנעימו חברי המקהלה בהדרכת המורה למוסיקה גלית בן דוד בשיר: "מילה טובה".

 
 
מסמך אורחות חיים
הישגי בית הספר
לוח מבחנים תשע"ט
למידה מרחוק בחירום
תחומי דעת
מרחבי כיתות
אקטיביזם חברתי
תכנית התקשוב הבית ספרית.
דף קשר מורים - הורים
זהירות בדרכים
"אופניר"- מרכז לרכיבה על אופניים
הנהגת הורים
תשלומי הורים תשע"ט
רשימת ספרים וציוד לשנת תשע"ט
מוודל עירוני
לוח חופשות וחגים
מסע ישראלי