בחודש נובמבר 2017 תצא לדרך אליפות המתמטיקה של משרד החינוך לבתי ספר יסודיים. מטרת התחרות היא לקרב את התלמידים אל תחומי המתמטיקה והמדעים ולהעלות את המוטיבציה ללמוד מקצועות מדעיים – טכנולוגיים. התחרות תשלב משחקי מתמטיקה ודפי עבודה אינטראקטיביים. סביבת התחרות עבור תלמידי בתי הספר היסודיים הינה 'עשר אצבעות' המיועדת לילדי גן חובה עד כיתה ו.' כל תלמידי בית הספר קיבלו גישה לסביבות התחרות, בהתאם לשכבת הגיל ויוכלו לתרגל ולהתקדם בלימודי המתמטיקה באופן עצמאי.

אליפות משחקי המתמטיקה הארצית.docx כניסה לתחרות הכניסה לתחרות היא דרך שם משתמש וסיסמה של הזדהות אחידה של משרד החינוך

 
 
מסמך אורחות חיים
הישגי בית הספר
תחומי דעת
מרחבי כיתות
אקטיביזם חברתי
תכנית התקשוב הבית ספרית.
למידה מרחוק בחירום
דף קשר מורים - הורים
זהירות בדרכים
"אופניר"- מרכז לרכיבה על אופניים
לוח מבחנים מחצית א' תשע"ח
הנהגת הורים
תשלומי הורים תשע"ח
רשימת ספרים לשנת תשע"ח
מוודל עירוני
ניוזלטר