בית הספר כמסגרת חינוכית פועל להבניית חברה ערכית שחבריה מגלים: כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית. חודש חשוון התאפיין בערך "מעורבות חברתית" שהינו ציר מרכזי בעיקרון הפדגוגי ב"ניר": "טיפוח מעורבות חברתית ולמידה משמעותית במרחבים מגוונים יצמיחו תלמידים יוזמים ופעילנים". אנו מעודדים ומאפשרים לכל תלמיד להיות פעיל ומעורב מבחינה חברתית, כשהצוות החינוכי מנחה אותו בתהליך ותומך בהתפתחותו הרגשית, הקוגניטיבית, החברתית והערכית. זו הדרך לקראת מצוינות ערכית בהובלת יזמות לשיפור המציאות החברתית.החודש התחלנו בשיח ובפעילות משותפת עם התלמידים בתלקיט "אל החלום בדרך שלי" שמאגד בתוכו את כל התהליכים שעובר התלמיד בביה"ס, בתחום הרגשי-חברתי-לימודי, תוך קידום תפיסת החוזקות. שאיפתנו, לפתח את הכישרונות הייחודיים של התלמידים, ללמדם לתת אמון ביכולתם, להעז לשאול, לתהות ולחלוק, להאמין שהשמים הם הגבול ושבכל אחד מהם טמונה היכולת להצליח.

 
 
מסמך אורחות חיים
הישגי בית הספר
תחומי דעת
מרחבי כיתות
אקטיביזם חברתי
תכנית התקשוב הבית ספרית.
למידה מרחוק בחירום
דף קשר מורים - הורים
זהירות בדרכים
"אופניר"- מרכז לרכיבה על אופניים
לוח מבחנים מחצית א' תשע"ח
הנהגת הורים
תשלומי הורים תשע"ח
רשימת ספרים לשנת תשע"ח
מוודל עירוני
ניוזלטר