בית הספר "ניר" הינו בית הספר הראשון בקרית אונו שתוכנן והוקם כמבנה קבע בשנת 1950.הוא הוקם בשנת תש"ט על ידי ראשוני המתיישבים בכפר אונו.עם הקמתו נקרא ביה"ס"בית חינוך לילדי עובדים". והיה כחלק מזרם החינוך לילדי העובדים, שבוטל מאז.בית הספר שם לו למטרה לחנך את תלמידיו לנהוג כאזרחים מודעים ופעילים בכל תחומי החיים. כתובת : רח' יהודה המכבי 2, טל': 6350110פקס:6359470 אתר ביה"ס : www.nirschool.co.il

הידעת?

 
 
מסמך אורחות חיים
הישגי בית הספר
לוח מבחנים תשע"ט
למידה מרחוק בחירום
מצעד הספרים תשע"ט
תחומי דעת
מרחבי כיתות
אקטיביזם חברתי
תכנית התקשוב הבית ספרית.
דף קשר מורים - הורים
זהירות בדרכים
הנהגת הורים
תשלומי הורים תשע"ט
רשימת ספרים וציוד לשנת תשע"ט
מוודל עירוני
לוח חופשות וחגים
מסע ישראלי