בית הספר ניר הינו בית הספר הראשון בקרית אונו. הוא הוקם בשנת תש"ט על ידי ראשוני המתיישבים בכפר אונו. בית הספר שם לו למטרה לחנך את תלמידיו לנהוג כאזרחים מודעים ופעילים. הייעוד החינוכי מיושם בשלושה מסלולים: 1. באמצעות תוכנית לימודים באזרחות הנלמדת בכל הכיתות החל מכיתה א'- ו'. 2. באמצעות 35 קבוצות פעילות העושות למען הקהילה. 3. באמצעות "מוזיאוניר" - בבית הספר מוזיאון לתולדות היישוב ולתולדות מדינת ישראל והחיים בה. מספר הכיתות הלומדות כיום: 24 מספר תלמידים: 726 צוות המורים והעובדים מונה כ-40 חברים. הנהגת ההורים מונה כ-40 חברים.רח' יהודה המכבי 2, טל': 6350110 פקס:6359470 www.nirschool.co.il

 
 
מסמך אורחות חיים
הישגי בית הספר
לוח מבחנים תשע"ט
למידה מרחוק בחירום
תחומי דעת
מרחבי כיתות
אקטיביזם חברתי
תכנית התקשוב הבית ספרית.
דף קשר מורים - הורים
זהירות בדרכים
"אופניר"- מרכז לרכיבה על אופניים
הנהגת הורים
תשלומי הורים תשע"ט
רשימת ספרים וציוד לשנת תשע"ט
מוודל עירוני
לוח חופשות וחגים
מסע ישראלי