הקמת מרכז רכיבה על אופניים בביה"ס ב-21.2.14- מיזם פורץ דרך בעיר "אופניר" היה פרי יוזמה של מורים ותלמידים שפיתחו אף אפליקציה לחוקי רכיבה נכונה. אחד מתוך מיזמים רבים שזיכו את ביה"ס בפרס הצטיינות ארצי בחינוך לבטיחות בדרכים.

ביום שישי ה- 21/2 התקיים טקס חנוכת מרכז רכיבה על אופניים, מיזם פורץ דרך בעיר "אופניר" , בנוכחות ראש העיר מר ישראל גל ובכירים באגף החינוך והמטה לבטיחות בדרכים. בית הספר "ניר" קבע את החינוך לבטיחות בדרכים כתכנית ליבה רב-שנתית, המכוונת להכין את התלמידים להתנהגות נכונה ובטוחה במרחב התעבורתי, תוך פיתוח כישורים מנהיגותיים אישיים ובין אישיים, לשמירה על חיי אדם ולהתנהגות בהתאם לחוקי התעבורה ולתקנות הרלוונטיות. הקמת מרכז רכיבה על אופניים בביה"ס ב-21.2.14, היה פרי יוזמה של מורים ותלמידים שפיתחו אף אפליקציה לחוקי רכיבה נכונה. אחד מתוך מיזמים רבים שזיכו את ביה"ס בפרס הצטיינות ארצי בחינוך לבטיחות בדרכים. אנו שמחים לבשר, שהוקמה על-ידי העירייה גדר המקיפה את המרכז בהיבט הבטיחותי כך שאנו נתחיל בשלב הראשון ללמד במרכז בכיתות א' ו-ה' במסגרת שיעורי זה"ב ובקבוצה האקטיביסטית "מנהיגי זהב". למידה משמעותית זו, במרחב חוץ כיתתי, מחזקת את ביטחון הילדים ביכולתם ללמד, להוביל, להניע מהלכים ולהשפיע. התלמידים יתנסו בתהליך למידה מקיף, עיוני לצד מעשי, בנושא התנהגות בטוחה של רוכבים והולכי רגל במרחב תעבורתי ובהמשך – יתנסו בו גם תלמידי הכיתות האחרות ותלמידים מכל בתי הספר בקריה. אנו שמחים לשתף אתכם קבוצת "מנהיגי זה"ב" תעביר בחודש פברואר בכל כיתה: שני שיעורים עיוניים בנושא "רכיבה בטוחה" ושיעור מעשי במרכז רכיבה על אופניים. בברכה, לירון נדיר נדיה חסון רכזת בטיחות בדרכים מנהלת בית הספר

 
 
מסמך אורחות חיים
הישגי בית הספר
לוח מבחנים תשע"ט
למידה מרחוק בחירום
תחומי דעת
מרחבי כיתות
אקטיביזם חברתי
תכנית התקשוב הבית ספרית.
דף קשר מורים - הורים
זהירות בדרכים
"אופניר"- מרכז לרכיבה על אופניים
הנהגת הורים
תשלומי הורים תשע"ט
רשימת ספרים וציוד לשנת תשע"ט
מוודל עירוני
לוח חופשות וחגים
מסע ישראלי